Konsultverksamheten består av tre delar

· Hyresförhandlingar, lokaleffektivisering och ekonomiska utredningar
· Fastighetschef och VD att hyra
· Styrelseuppdrag.

Affärsidén för lokaler är att effektivisera lokalanvändning, bevaka avtalstider och minska lokalkostnaderna. Ersättningen kan vara provisionsbaserad.

De andra två uppdragen kan vara tids - eller prestationsbundna.