VD i Statens Bostadsomvandling AB samt två dotterbolag med uppgift att köpa, omvandla tomma bostäder i det kommunala beståndet i Sverige och därefter sälja fastigheterna. Bolaget sorterar under finansdepartementet. Företaget startade 2004 och har nu fastigheter i 14 orter. www.sbo.se»

Fastighetsdirektör och chef för Vasakronan region Nord från förvärvet 1993 till försäljningen 2002. Uppgiften var att göra fastighetsmonopolet Byggnadsstyrelsen till ett kommersiellt bolag för försäljning. www.vasakronan.se»

VD i Norrlands Handelshus i Stockholm.

Fastighetschef för HN ett börsbolag som numera heter PEAB. Fastighetsbeståndet strukturerades om och mångdubblades under åren 1985 till 1990. Deltagit i börsintroduktionen av HN.

Kalkylchef och arbetschef i JM. Platschef och entreprenadingenjör i ByggPaul och Diös.

Utredare på kommunalt fastighetskontor.

Medförfattare till första upplagan av boken Vård av gamla trähus 1974.

Medlem i Styrelseakademien, har genomgått deras styrelseutbildning.